Návod na používanie aplikácie


5 jednoduchých krokov k vytvoreniu lekárskeho nálezu


Zoznámte sa s týmito krokmi a začnite tvoriť lekárske nálezy rýchlo a jednoducho.

 1. Výber zobrazovacej metódy (modality)
 2. Výber oblasti vyšetrenia (región) - ku každej z vybraných modalít prislúcha viacero rôznych regiónov vyšetrenia.


 1. Interaktívny formulár - ku každému regiónu vyšetrenia je v ponuke interaktívny formulár. Interakciou s prvkami formulára (buď výberom z ponúknutých parametrov alebo vkladaním potrebných vstupných parametrov) je tvorený lekársky nález. Každý formulár je tvorený interaktívnymi prvkami, ako sú výberové tlačidlá alebo potvrdzovacie tlačidlá, formuláre na vkladanie textu alebo hodnôt.


 1. Textové polia tvoria neoddeliteľnú súčasť interaktívneho formuláru. Do týchto polí je možné vložiť rôzne parametre. Nižšie sú uvedené praktické tipy využívania týchto polí:
 • Variant 1
  Pre zadávanie viacerých veľkosti v rámci jedného textového boxu použijeme znak ;

  Výsledný fragment textu bude: veľkosti cca 7x6mm, 12x10mm a 7mm.


 • Variant 2
  Pre zadávanie viacerých segmentov a viacerých veľkostí v rámci vyhradených textových boxov použijeme opäť znak ;

  Výsledný fragment textu bude: v S2, S4a a S8 veľkosti cca 12mm, 16mm a 9mm.


 • Variant 3
  V prípade, že chceme aby bol súčasťou generovaného textu aj názov segmentu a s prislúchajúcou veľkosťou, použijeme znaky .. v rámci textboxu pre veľkosti. Znaky pred .. budú potom reprezentovať názov segmentu a znaky za .. budú prislúchať veľkosti.

  Výsledný fragment textu bude: v S4a veľkosti cca 8mm.


 • Variant 4
  Rozšírenie variantu 3, pri ktorom môžeme vložiť do textboxu pre zadávanie veľkosti, kombináciu viacerých segmentov spolu s veľkosťami. Použijeme kombináciu znakov .. a ;

  Výsledný fragment textu bude: v S2 veľkosti cca 5mm, v S4a veľkosti cca 8mm a v S7 veľkosti cca 6x3mm.


 • Prispôsobenie MR Protokolu
  V prípade, že pri vyšetrení pomocou MR (napr. MR Mozgu), používate iný protokol ako je aktuálne k dispozícii, môžete si ho jednoducho upraviť prepísaním aktuálneho a kliknutím na ikonu diskety.

  Uloženie nového protokolu je potvrdené ikonkou.

  Takto zmenený MR protokol zostáva pre Vás uložený v rámci daného vyšetrenia až do Vašej ďalšej zmeny.
 1. Skopírovanie nálezu - hotový a skontrolovaný text nálezu skopírujte pomocou zeleného tlačidla Skopírovať text nálezu. Tlačidlo Negatívny text slúži na zresetovanie textu.


V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na tejto adrese