Generio je webová aplikácia a predstavuje intuitívne prostredie, v rámci ktorého je možné si rýchlo a jednoducho pripraviť - generovať texty.
Ich znenie má vopred danú štruktúru a cyklicky sa opakuje v rôznych kombináciách. Túto potrebu je možné indikovať v rôznych odboroch medicíny, najmä však v oblasti rádiológie, pre ktorú je aplikácia koncipovaná.

Generovaniu textu nálezu predchádza výber tzv. modality a oblasti vyšetrenia. V ponuke sú tieto modality - CT, MR, RTG, USG a niekoľko desiatok rôznych vyšetrení - napr. CT Mozgu.
Po výbere požadovanej kombinácie sa v ľavej časti obrazovky zobrazí formulár, pomocou ktorého sa interaktívne mení generovaný text.

Viac sa dozviete v návode tu.

Aplikácia generio zvyšuje pohodlie tvorby textu nálezu skrz množstvo výhod, ktoré prináša:

  • textové kombinácie sú generované rýchlo, čo šetrí značné množstvo času, oproti napr. diktovaniu či pracnému zostavaniu textu,
  • široká ponuka rádiologických vyšetrení,
  • možnosť prispôsobenia existujúcich vyšetrení alebo vytváranie nových, vlastných,
  • súčasťou viacerých vyšetrení sú kalkulácie a klasifikácie

Áno, formuláre existujúcich vyšetrení si môžete upravovať ľubovoľne v dostupnom editore. Takisto si môžete vytvárať nové vyšetrenia. Ako nato sa dozviete v návode tu.
Tiež Vám ponúkame asistenciu pri zmene formuláru. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Jediným rozdielom medzi používateľom, ktorý má na svojom konte aktívnu Free verziu, a používateľom, ktorý má aktiovanú Premium verziu, je ten, že používateľ s aktivovanou Premium verziou môže vytvárať neobmedzené množstvo nálezov. používateľ s Free verziou, je limitovaný v počte vytvoriteľných nálezov za deň.

Detailný prehľad používateľských verzií:

  • Trial (skúšobná) verzia - automaticky pridelená používateľovi po registrácii, na dobu 30 dní. Vyznačuje sa rovnakými vlastnosťami ako Premium verzia.

  • Free verzia - automaticky pridelená používateľovi po uplynutí skúšobnej verzie alebo po uplynutí premium verzie. Jediným rozdielom medzi Premium a Free verziou je obmedzené množstvo vytvoriteľných nálezov. Toto množstvo je limitované na dennej báze, a aktuálny denný limit je 1 nález.

  • Premium verzia - je používateľovi aktivovaná po zaplatení licenčného poplatku. Vďaka Premium licencii je možné vytvarať neobmedzený počet nálezov. Pozrite si aktuálnu ponuku Premium licencií.

Máte inú otázku? Napíšte nám tu.